Betaalt u nog steeds te veel premie voor uw risicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als u komt te overlijden. U betaalt premie voor het overlijdensrisico en u bouwt geen vermogen op.

Als u voor een overlijdensrisicoverzekering kiest doet u dat vaak in combinatie met een hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering is een manier om ervoor te zorgen dat uw partner lagere woonlasten heeft als u komt te overlijden. Met de uitkering wordt de hypotheek namelijk helemaal of voor een deel afgelost. Ook is het mogelijk dat uw pensioenregeling niet voldoende dekking biedt om ervoor te zorgen dat uw partner financieel zonder u verder kan.

Korting voor niet-rokers
Als u minimaal 2 jaar niet gerookt heeft, komt u in aanmerking voor een korting op de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. 

 

 

 

Geen uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert alleen uit als u overlijdt voordat de verzekering stopt. Daarna niet meer. Een uitvaartverzekering keert altijd uit bij overlijdenen is bedoeld om de kosten van een uitvaart te dekken.

Kiest u voor de combinatie met een hypotheek dan is het vaak zo dat de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering afgestemd is op de looptijd van de hypotheek. Is de looptijd van de hypotheek bijvoorbeeld 30 jaar dan loopt de overlijdensrisicoverzekering ook 30 jaar.

Wijzer in geldzaken

Wilt u een beter beeld van de financiële zaken bij uw overlijden of dat van uw partner? Ga naar www.wijzeringeldzaken.nl, een initiatief van het Ministerie van Financiën.

Bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering bepaalt u wie de verzekerde is. Dit kunt u zelf zijn of iemand anders. Als de verzekerde overlijdt of arbeidsongeschikt wordt, betaalt REAAL een uitkering of neemt de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over. We gaan er in de teksten op de website van uit dat u de verzekerde bent.

Uw gezondheid: gezondheidsverklaring of keuring?

Om een overlijdensrisico verzekering te kunnen afsluiten, wil REAAL meer weten over de gezondheid van u, nu en in het verleden. Zo kunnen zij een inschatting maken van het overlijdensrisico. Wat REAAL wil weten hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag en de aanvullende dekking.

Dat bepaalt ook welke 'gezondheidswaarborgen' nodig zijn: bijvoorbeeld of u alleen een gezondheidsverklaring hoeft in te vullen of dat u een medisch onderzoek door een arts moet ondergaan.

Wat is premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA)

Vaak wordt PVA meeverzekerd. Bij arbeidsongeschiktheid kan het voorkomen dat u de premie niet langer meer kunt betalen. Heeft u PVA meeverzekerd, dan wordt toch de verzekering voortgezet, zon­der dat u pre­mie hoeft te be­ta­len. Dit wordt premie­vrij­stelling ge­noemd. Als u ge­deel­te­lijk arbeidsongeschikt bent, dan geldt een ge­deel­te­lij­ke vrij­stel­ling.

Wenst u PVA mee te verzekeren, dan zal REAAL meer willen weten over uw risico op arbeidsongeschiktheid en om een een aanvullende gezondheidsverklaring verzoeken.

Zie onderstaand tabel wanneer wat nodig is:

GezondheidswaarborgenVerzekerd bedragDekking PVA 

Verkorte gezondheidsverklaring

≤ € 500.000nee

 Verkorte gezondheidsverklaring

en

 aanvullend medisch onderzoek

€ 500.001 t/m 2.500.000nee

 Uitgebreide gezondheidsverklaring

≤ € 500.000ja

 Internistenkeuring

€ 500.000 en hogerja

 

Ga naar de veelgestelde vragen over medische beoordeling

 

Premievoorbeeld

Ontvang € 100.000 bij overlijden voor € 18,35 premie per maand

Peter en zijn vrouw Monique besluiten op hun 35e een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Beiden roken niet of zijn langer dan twee jaar geleden gestopt met roken. Ze verzekeren zich tot hun 65e voor een bedrag van € 100.000,- en betalen hiervoor elke maand in totaal € 18,35 premie.
Helaas overlijdt Peter voor zijn 65e. Reaal keert € 100.000,- uit aan Monique. Zo kan zij een deel van Peters inkomen opvangen.

Direct verzekerd

Met onze overlijdensrisicoverzekering bent u al verzekerd zodra de aanvraag bij Reaal binnen is. Dat geeft toch een veilig gevoel. Een aanvraag via Risicopremie.nl wordt direct verwerkt in de administratie van Reaal.

Eenmalige uitkering bij overlijden

De overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit als u komt te overlijden. Zo kan uw partner met deze eenmalige uitkering ook na uw overlijden aan financiële verplichtingen voldoen, zoals huur, betaling van de hypotheek, leningen en overige vaste lasten of een bedrijf voortzetten als u mede-eigenaar bent.

Let op!

Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Met een uitvaartverzekering wordt bij overlijden altijd een bedrag uitbetaald waarmee u de uitvaart kunt betalen (deel van).

Uitkering vóór einddatum verzekering

Na overlijden ontvangen uw nabestaanden direct het verzekerde bedrag. U sluit de overlijdensrisicoverzekering af op uw leven of het leven van uw partner. De overlijdensrisicoverzekering heeft een einddatum. Als het overlijden plaatsvindt vóór deze einddatum wordt het verzekerd bedrag uitbetaald. Vindt het overlijden plaats na de einddatum dan vindt er geen uitkering plaats.

Welke premie moet u betalen?

U betaalt premie voor de overlijdensrisicoverzekering om een bedrag bij overlijden uit te laten keren. De hoogte van dit bedrag kunt u zelf bepalen. Het is mogelijk om de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar te betalen. Ook kunt u de premie vooraf in één keer betalen.

 

 

Een gelijkblijvende of dalende overlijdensuitkering

De overlijdensrisicoverzekering kent de volgende soorten uitkeringen:

Gelijkblijvende uitkering

De uitkering is het met u afgesproken gelijkblijvende verzekerde bedrag.

 


Annuïtair dalende uitkering

Uitkering die elk jaar daalt met een percentage dat u zelf heeft bepaald. De uitkering is het bedrag dat op het moment van overlijden verzekerd is.

 


Lineair dalende uitkering

Uitkering die elk jaar daalt met een afgesproken vast bedrag. De uitkering is het bedrag dat op het moment van overlijden verzekerd is.

 

 

Het bedrag dat wij uitkeren bij overlijden

U verzekert een door uzelf te bepalen bedrag (minimaal € 5.000). Bij een gelijkblijvende uitkering blijft het bedrag de hele verzekering gelijk. Bij een dalende uitkering daalt het bedrag jaarlijks. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd na overlijden van de verzekerde. U kunt het bedrag tussentijds wijzigen.

De einddatum van de verzekering

U kiest het aantal jaren dat u verzekerd bent (maximaal 30 jaar). Overlijdt u binnen deze periode dan keert Reaal verzekeringen eenmalig het verzekerde bedrag aan uw nabestaanden uit.

 

 

Voorwaarden overlijdensrisicoverzekering

Kinderdekking

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Brochure 'U moet worden gekeurd! En nu?'

Productwijzer overlijdensrisicoverzekering

 

Wat leest u in de productwijzer?

In de productwijzer vindt u algemene informatie over een overlijdensrisicoverzekering. Welke risico's dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u?

De productwijzer helpt u bij het kiezen van het juiste product. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

 

 

 

Bereken uw premie en vraag de verzekering direct aan zodat u profiteert van een voordelige premie tegen gunstige voorwaarden.

 

 

 

 

Oversluiten kan u duizenden euro's premie besparen

Jan de Vries besloot 6 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hij wilde zijn gezin goed achterlaten als hem het ergste zou overkomen. Hij betaalde voor die verzekering met een looptijd van 30 jaar en een verzekerd bedrag van € 150.000,00 een jaarpremie van zo'n € 372,00.

Maar Jan ging vorige maand nog eens kijken of dat niet goedkoper kon. In deze moeilijke tijden is besparen altijd welkom. Hij oriënteerde zich en was blij verrast dat zijn oude verzekering 67% goedkoper kan bij REAAL.

Hij stapte over naar REAAL en betaalt, voor dezelfde dekking en dezelfde einddatum, maar € 123,00 per jaar. Een jaarlijkse besparing van € 249,00 en over de resterende looptijd van de verzekering bespaart hij in totaal € 5.976,00. 

Door gebruik te maken van de website van Risicopremie.nl was overstappen bovendien zeer eenvoudig, zonder risico en inspanning. Dat Risicopremie.nl ook nog eens slechts € 99,00 rekent voor de bemiddeling van de verzekering was natuurlijk ook mooi meegenomen.

 

 

 

 

Let op!


Zeg nooit uw oude verzekering op voordat u (medisch) geaccepteerd bent bij Reaal verzekeringen. 

Berekenen & Afsluiten

 

Ontvang € 100.000 bij overlijden voor € 18,35 premie per maand

Peter en zijn vrouw Monique besluiten op hun 35e een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Beiden roken niet of zijn langer dan twee jaar geleden gestopt met roken. Ze verzekeren zich tot hun 65e voor een bedrag van € 100.000,- en betalen hiervoor elke maand in totaal € 18,35 premie.
Helaas overlijdt Peter voor zijn 65e. Reaal keert € 100.000,- uit aan Monique. Zo kan zij een deel van Peters inkomen opvangen.

 

Direct verzekerd

Met onze overlijdensrisicoverzekering bent u al verzekerd zodra de aanvraag bij Reaal binnen is. Dat geeft toch een veilig gevoel. Een aanvraag via Risicopremie.nl wordt direct verwerkt in de administratie van Reaal.

 

 

Tarieven Risicopremie.nl

Afsluiten & Beheer

  • Afsluiten verzekering (bemiddeling) € 99,-
  • Afsluiten tweede verzekering (binnen 7 dagen) € 75,-
  • Beheer van de verzekering: geen kosten

Wijzigingen

  • Wijziging van persoonsgegevens € 15,-
  • Wijziging van de verzekering € 35,-
  • Herberekening verzekerde bedragen € 35,-
  • Herberekening verzekerde bedragen en opnieuw afsluiten € 70,-
  • Afwikkelen overlijden € 75,-

De kosten voor de wijzigingen worden uitsluitend in rekening gebracht als u ons opdracht geeft door een mutatieverzoek. Indien u zelfstandig uw verzekering wijzigt bij de verzekeraar, rekenen wij geen kosten. 

Contact

Heeft u vragen over een van onze diensten of heeft u een reactie of opmerking voor ons? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

U kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor. 

 

THREE OAKS KANTOOR ALKMAAR
OVERKROCHT 10 | 1815 KX ALKMAAR
POSTBUS 1099 | 1810 KB ALKMAAR

T: 072 511 43 17
F: 072 512 53 51
E: alkmaar@3oaks.nl

 

THREE OAKS KANTOOR AMSTERDAM
HOGEHILWEG 15 – 4de etage | 1101 CB AMSTERDAM
POSTBUS 76760 | 1070 KB AMSTERDAM

T: 020 521 81 28
F: 020 521 81 29
E: amsterdam@3oaks.nl